top of page

Mesafeli satış sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

SATICI
Unvanı: Gökay Gülay
Telefon: 0546 288 1400
E-posta: trainwithgulay@gmail.com

İle

ALICI             Alıcı, Web Sitesi üzerinden talep ettiği Online Danışmanlık Hizmeti’ni satın alarak Uygulama dahilinde profil oluşturan kişidir.

Arasında aşağıdaki hüküm ve şartlarda bir Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) akdedilmiştir.

SATICI ve ALICI, bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

TANIMLAR

İşbu Sözleşme içerisinde bahsi geçen;

Web Sitesi: www.g2ulay.coach domain adresli web sitesini,

Online Danışmanlık Hizmeti: ALICIya özel olarak SATICI tarafından hazırlanan (içeriği; kişiye özel hazırlanan antrenman programı, beslenme programı, kardiyo programı, supplement planlaması, whatsapp üzerinden soru-cevap ve sınırsız iletişim hakları tanınmasının kombinasyonlarından oluşan) Uzaktan Eğitim Paketlerini,

ifade eder.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

 

    1.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca, Online Danışmanlık Hizmeti’nin içeriği hakkında bilgi verilmesinden ve Online Danışmanlık Hizmeti’nin ifası yönünden Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir.

 

 1. HİZMET KAPSAMI

 

    2.1. Online Danışmanlık Hizmeti kapsamında, ALICI’nın Uygulama veya SATICI’ya ait diğer sesli veya görüntülü iletişim kanalları vasıtasıyla talep ettiği uzaktan eğitim danışmanlık hizmetleri sunulur.

    2.2. ALICI’nın hizmet bedelini ödenmesi sonrasında, ALICI’ya Uygulamaya giriş yapmak üzere kayıt bilgileri iletilir. ALICI’nın Uygulamaya giriş yaparak eksiksiz olarak doldurduğu analiz dosyasına uygun şekilde programlar hazırlanır.

    2.3. SATICI tarafından, ALICI’ya özel olarak hazırlanan uzaktan eğitim paketlerinin içerikleri web sitesinde detaylıca açıklanmış olup uzaktan eğitim paket içerikleri özetle aşağıdaki gibidir:    (i) “6 Aylık Koçluk”: SATICI tarafından ALICI’ya özel hazırlanan antrenman programı ve beslenme planlaması,  supplement planlama kombinasyonundan oluşan 1 (bir) adet program; Website üzerinden soru-cevap ve iletişim hakkı içermektedir.    (ii) “3 Aylık Koçluk”SATICI tarafından ALICI’ya özel hazırlanan antrenman programı ve beslenme planlaması, supplement kombinasyonundan oluşan 1 (bir) adet program; Websitesi üzerinden soru-cevap ve iletişim hakkı içermektedir.;     (iii) “1 Aylık Koçluk”: SATICI tarafından ALICI’ya özel hazırlanan antrenman programı ve beslenme planlaması, kardiyo planlaması, supplement kombinasyonundan oluşan 1 (bir) adet program; Websitesi üzerinden soru-cevap ve iletişim hakkı içermektedir.

    2.4. Paket içerik ve fiyatları Web Sitesinin ana sayfasında kullanıcı bilgilerine sunulmuş olup Web Sitesi’nin ana sayfasında paket ücretlendirmelerine dair güncel fiyatlar konusunda ALICI’lar bilgilendirilmektedir. ALICI’nın işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul ettiği tarihte Web Sitesinde geçerli olan fiyattan ücretlendirme yapılacaktır.

    2.5. Online Danışmanlık Hizmeti, talep edilen uzaktan eğitim paketinin içerdiği program sayısı ile sınırlıdır. Paketler, uygulanabilirlik süresine göre isimlendirilmiş olup; satın alınan paketin içerdiği program sayısı esas alınarak işlem yapılır.

    2.6. Online Danışmanlık Hizmeti kapsamında ALICI’ya sunulan programlar, ALICI’nın Uygulama üzerinden takip edilen gelişimine paralel olarak ve ALICI’nın yüzde elli başarı istatistiğinin üzerinde kalması kaydı ile, 3 aylık paketlerde 6 haftada bir, 6 aylık ve 1 yıllık paketlerde 8 haftada bir değiştirilmektedir.

 

 1. SÖZLEŞME TARİHİ, TESLİMAT

 

    3.1. Sözleşme tarihi, ALICI’nın Web Sitesi üzerinden Online Danışmanlık Hizmeti’ni satın aldığı tarihtir. ALICI, Online Danışmanlık Hizmetini satın alarak işbu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılır.    3.2. ALICI tarafından Uygulamaya giriş yapılarak analiz dosyasının doldurulmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde programlar hazırlanarak teslim edilir ve SATICI bu süre içinde yazılı bildirimle ek 5 (beş) iş günü uzatım hakkını saklı tutar.

 

 1. SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

    4.1. Online Danışmanlık Hizmeti, alanında uzman fitness antrenörü tarafından yanıtlanır, mesai saatleri hafta içi 16:00-18:00 arasındadır.

    4.2. ALICI’nın Sözleşme’de yer verilen telefon numarasına bağlı whatsapp hattı, Programlar teslim edildikten sonra ALICI ile SATICI arasındaki soru-cevap çalışmaları dahil olmak üzere tüm iletişim whatsapp üzerinden devam eder.

    4.3. ALICI’nın whatsapp üzerinden yönelteceği sorular, 24 iş saati içerisinde cevaplanır. Programlar teslim edildikten sonra, whatsapp harici sair kanallar ( sosyal medya hesapları vb.) üzerinden yöneltilen sorular cevaplandırılmaz.

    4.4. Online Danışmanlık Hizmeti, ALICI’nın analiz dosyasında bildirmiş olduğu bilgilerin yanı sıra varsa ilettiği güncel sağlık raporları da dikkate alınarak sunulur. Bu bağlamda sunulan Online Danışmanlık Hizmeti sisteminde yer alan incelemeleri muayene niteliğinde olmayıp, özel sağlık sorunu bulunan ALICI’lar mutlaka sağlık uzmanlarına danışarak ilerlemelilerdir. SATICI, ALICI’nın bu konudaki ihmali ve/veya hatalı ya da eksik bilgilendirmesinden kaynaklanan haller için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

    4.5. Online Danışmanlık Hizmeti kapsamında ALICI tarafından talep edilen beslenme programları, SATICI bünyesinde yer alan uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmaktadır. Bununla birlikte, ALICI’nın özel bir sağlık durumunun bulunduğu ve ALICI’nın bu konudaki ihmali ve/veya SATICI’yı eksik ya da hatalı bilgilendirmesinden kaynaklanan haller için SATICI hiçbir sorumluluk kabul etmez.

    4.6. Online Danışmanlık Hizmeti kapsamında SATICI tarafından hazırlanan antrenman programlarında yer verilen tüm egzersizler, PDF dosyası içerisinde videolu, yazılı açıklamalarla detaylı olarak gösterilir. Bu egzersizlerin doğru şekilde uygulanması ALICI’nın sorumluluğundadır.

    4.7. ALICI tarafından doldurulan ara değerlendirme formlarını SATICI Uygulama üzerinden 5 (beş) iş günü içerisinde inceler. SATICI’nın ara değerlendirme formlarını incelemesi neticesinde müdahale edilmesini gerektiren bir durum tespit ettiği hallerde ALICI ile whatsapp üzerinden iletişime geçilir. İnceleme sonucunda özel bir durum olmadığı görülürse SATICI tarafından müdahale edilmez ve çalışmalara planlandığı şekli ile devam edilir.

    4.8. SATICI, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca Sözleşme’de kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

 1. ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

    5.1. Online Danışmanlık Hizmeti kapsamında sunulan programlar, ALICI’nın analiz dosyasında iletmiş olduğu bilgi ve belgelere dayanakla, alanında uzman antrenör ve beslenme uzmanı tarafından hazırlanmaktadır. ALICI, mezkûr analiz dosyası hariç olmak üzere, hazırlanan programlarla ilgili olarak herhangi bir müdahalede bulunamaz.

    5.2. Programlar hazırlanıp teslim edildikten sonra ALICI’nın kendi özel durumlarından kaynaklanan ve programlara uyulmaması sonucunu doğuran her türlü hal için SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

    5.3. ALICI’nın antrenman ve beslenme bildirimlerinin haftalık ortalamasının %60 (yüzde atmış) başarı istatistiğini geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, ALICI Online Danışmanlık Hizmeti’nin tüm özelliklerinden (fotoğraflı öğün takibi, ara değerlendirme formu, gelişim değerlendirmesi, yeni program hazırlığı gibi) faydalanamayacağından takip sisteminin dışında kalacaktır.

  

    5.4. Online Danışmanlık Hizmeti mahiyeti gereği internet üzerinden sunulmakta olup, internet bağlantısının sağlanması ALICI’nın yükümlülüğündedir.

    5.5. Online Danışmanlık Hizmeti kapsamında satın aldığı paketi sona eren ALICIlar, Uygulama’da bulunan “Yeni Program Talep Et” butonu vasıtasıyla devam programı oluşturma talebini SATICI’ya iletir. SATICI, işbu talebi almasından 5 (beş) iş günü içerisinde devam programını hazırlar. “PROGRAM” butonu, 3 aylık paketlerde 6. haftadan, 6 aylık ve 1 yıllık paketlerde 7. haftadan sonra aktif hale gelmektedir.

    5.6. Websitesi güncellemeleri en yeni iOS ve Android modellerine göre yapılmakta olup ALICI en güncel sürümü kullandığından emin olmalıdır. Telefondan kaynaklanan sorunlar sebebiyle Uygulama’dan faydalanamama sonucunu doğuran tüm hallerden ALICI sorumludur.

    5.7. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi ve Online Danışmanlık Hizmeti satın almakla birlikte işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını kabul ve taahhüt eder.

    5.8. ALICI, Online Danışmanlık Hizmeti’ni satın alırken web sitesinde paylaşmış olduğu iletişim bilgilerinin doğru olduğunu ve işbu iletişim bilgileri aracılığı ile kendisine ulaşılabileceğini kabul eder. Taraflar, yukarıdaki bilgilerde değişiklik olduğunda, değişiklik hususunu diğer tarafa derhal ve yazılı olarak bildirmek zorundadır.

    5.9. ALICI, Web Sitesi’nden Online Danışmanlık Hizmeti ile ilgili tüm ön bilgiler ve Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin ne olduğu konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

 

 1. CAYMA HAKKI ve PAKET DONDURMA HAKKI

 

    6.1. Online Danışmanlık Hizmeti kapsamında sunulan antrenman, beslenme ve diğer programlar, ALICI’nın doldurduğu analiz formu ile SATICI’ya ait iletişim kanalları vasıtasıyla ilettiği talep ve istekleri doğrultusunda ve ALICI’nın kişisel ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanmakta; ve hizmetin ifasına ALICI’nın onayı üzerine başlanmaktadır. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15 maddesinin 1.fıkrası uyarınca, tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler ile cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz. Bu bağlamda, ALICI’nın istekleri ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve ALICI’nın onayı üzerine ifasına başlanan programlar, teslim edildikten sonra cayma hakkı kullanılamaz, SATICI tarafından ücret iadesi yapılmaz.

    6.2. ALICI, whatsapp üzerinden “paket dondurma hakkını” kullanabilir. Bu amaçla ALICI, whatsapp üzerinden Online Danışmanlık Hizmeti kullanım süresini dondurmak istediği tarihleri söyleyerek dondurma talebini SATICI’ya iletmekle yükümlüdür. ALICI’nın Online Danışmanlık Hizmeti kullanım süresini dondurma talebi, SATICI tarafından whatsapp üzerinden işleme alınarak onaylanmadığı sürece işlemeye devam eder.

    6.3. Her bir satın alınan Online Danışmanlık Hizmeti paketi için 1 (bir) kere dondurma hakkının kullanılması mümkündür, Uygulama üzerinden ikinci kez dondurma yapılamaz. ALICI tarafından dondurulması talep edilen süre, satın alınan paketteki kalan süreden uzun olamaz.

 

 1. MÜCBİR SEBEPLER

 

    7.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.

 

 1. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

    8.1. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında birbirleri ile ilgili olarak öğrenecekleri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Online Danışmanlık Hizmeti kapsamında hazırlanan programların içeriği, SATICI’ya ait Uygulama ve WhatsApp iletişim hattı dahil olmak üzere tüm iletişim kanalları üzerinde gerçekleşen konuşma veya soru cevapların ve iş yapış şekli gibi her türlü bilginin, açıkça gizli bilgi olduğu belirtilmiş olmasa dahi, gizli bilgi kapsamında değerlendirileceğini ve hiçbir şekil ve şartta üçüncü şahıs ve taraflarla paylaşılmayacağını, doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmayacağını, her iki tarafın da diğer tarafa ait gizli bilgi ve/veya kişisel verileri korumak için gereken tedbirleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Gizlilik şartlarına uyulmaması halinde, Tarafların kanundan doğan hakları saklı kalmak kaydıyla, zarar gören taraf oluşan zararı diğer tarafa rücu edecektir.

    8.2. ALICI ve SATICI arasında düzenlenen işbu Sözleşme’nin konusu Online Danışmanlık Hizmeti kapsamında işin ifası amacıyla paylaşılan kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Bu anlamda, Veri Sorumlusu SATICI aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Web Sitesi  üzerinden paylaştığı Aydınlatma Metinleri’ni ALICI’nın bilgisine sunar.

 

 1. ALICININ TEMERRÜDÜ 

 

    9.1. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir. SATICI’nın bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ  

 

    10.1. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ

 

    11.1. Taraflar, işbu Sözleşmeden doğan veya doğabilecek olan her türlü uyuşmazlığı öncelikle Arabuluculuk yöntemi ile dostane bir şekilde çözmeye çalışılacaklarını; bu durumda Türk Arabuluculuk Siciline kayıtlı bir Arabulucunun varlığında arabuluculuk müzakere yerinin İstanbul’da bir Uyuşmazlık Çözüm Merkezi olacağını ancak bu yöntem ile uyuşmazlık çözüme ulaştırılamazsa Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

 1. DİĞER

 

    13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda Online Danışmanlık Hizmeti’nin satın alınması ile onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

KVKK Aydınlatma sözleşmesi 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) yürürlüğe girmiştir. Bu kanun kapsamında (bundan böyle kısaca “Websitesi” olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve veri sorumlusu sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İşbu aydınlatma metninde kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

 • TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 • VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

KVKK’ya göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup, KVKK uyarınca muhatap veri sorumlusu :

 

Ünvanı Gökay Gülay

ADRES: İstanbul/Ataşehir/Ferhatpaşa no:51

MAİL : g2ulay@icloud.com

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, web sitemiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Web sitemiz ve bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, telefon, e-posta ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

 

KVKK’nın 5. ve 6. Maddesinde belirtilen amaç ve şartlar dahilinde, siz site üyelerimize ve ziyaretçilerimize sizlerin amacına daha uygun hizmet vermek amacıyla işlenmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

​Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde web sitemiz tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda, proje ortaklarımıza, web sitemize hizmet veren aracı kuruluşlar ile tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, yasal takip süreçleriyle ilgili zorunlu kişi ve kurumlara ve yetkili gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir.

 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

KVKK'nın 11. Maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Websitemizin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek, 

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek, 

 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, web sitemizden yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, imha edilmesini veya anonim hale getirilmesini) web sitemizin iletişim bölümünden talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin web sitemiz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veri sorumlumuza teslim etmeniz gerekmektedir. Veri sorumlusu tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir.​

bottom of page